Det Ideelle Pendul

Forfatter
Gorm Simonsen
Animationen viser hvordan et penduls udsving ser ud, som funktion af tiden
Start med at vælge en ny L-værdi og klik 'Start'. Notér L-værdien og besvar følgende: A) Hvad er svingningstiden T for dette pendul? B) Hvad er den teoretiske værdi for T? Udsvinget kan vises følger denne formel: C) Bestem en tilsvarende funktion for hastigheden v(t). D) Ved hvilke x-værdier er accelerationen tættest på 0?