Krožnica, ki ima za središče radikalni center

Avtor:
Anže
Podane imamo tri nekoncentrične krožnice z nekolinearnimi središči in radikalni center teh treh krožnic. Če radikalnemu centru očrtamo krožnico, bo le-ta pod pravim kotom sekala preostale tri krožnice. Opazimo tudi, da so enako dolgi tangentni odseki, ki povezujejo radikalni center s presečiščem krožnic (glej sliko).