Lineair programmeren

Onderwerp:
Ongelijkheden

Werkwijze

  • Het applet bevat invulvakken voor 4 ongelijkheden, die je vrij kunt aanpassen. Opmerking: Je kunt ook kiezen voor een ander ongelijkheidsteken.
  • Selecteer de ongelijkheden die je in rekening wil brengen. Opmerkingen: - x > 0 en y > 0 worden reeds verwerkt in het applet. Je hoeft ze zelf niet in te geven. - Je kunt zoomen in het tekenvenster of de ijk van één as wijzigen door de as te verslepen met de Shift-knop ingedrukt
  • Selecteer samenvoegen om de geselecteerde ongelijkheden niet apart te tonen, maar ze te groeperen tot één ongelijkheid.
  • Vul de vergelijking van de isorechte in en selecteer het aanvinkvakje. Door een versleepbaar punt P te verslepen binnen het werkdomein, kan je nu de optimale oplossing bepalen.
  • Klik op de resetknop om alle ongelijkheden en de vergelijking van de isorechte te wissen.