Kasutatud materjalid

Allar Veelmaa, Matemaatika töövihik 6. Klassile DOS autori, Slatiši https://www.geogebra.org/m/UTqfTAwD#material/EstUvy4j Enn Nurk, Aksel Telgmaa, Matemaatika õpik 5. klassile II osa GeoGebra Docu Team, Sorting Geometric Figures https://www.geogebra.org/m/wHnByPks Scripting 1 – Basic https://www.youtube.com/watch?v=9bBWkYbQNEM&list=PL25C3A796497E6B2B Tip: Lists – Conditionals https://www.youtube.com/watch?v=Hmy6e4v-QrU&t=203s Scale and Label the Axes – GeoGebra Tip https://www.youtube.com/watch?v=O0r2pzyo7ns&list=PLA1209761A64D7B6F&index=7 Kalju Kaasik, Matemaatika õpik 5. klassile II osa Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Matemaatika õpik 7. klassile Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Matemaatika õpik 9. klassile II osa Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais, Matemaatika õpik 8. klassile II osa Lathifah Mujahidah, Statistika | LathifahMujahidah | 14321800 | UMPO https://www.geogebra.org/m/hDvBGKVU Robert Fant, Probability https://www.geogebra.org/m/HVnqyTr5 Sonos, rollindg two dice-1 https://www.geogebra.org/m/n77aBnwZ Tiit Lepmann, Dünaamilise geomeetria elemente http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/D%C3%BCnaamilise_geomeetria_slaidide_koostamine_tiit_lepmann.pdf TÜ Teaduskool Kuubik, Kuubik esimene voor 2016 https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/ainevoistlused/kuubik_1617_1_ee.pdf KK Ip, A B Cron, 07.1 Mean, Mode, Median https://www.geogebra.org/m/NEqrWQbp Jane Albre, GeoGebra 3.2 eesti keelse versiooni MANUAAL https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/geogebra_3_2_eestik_manuaal.pdf Kõik illustratsioonid on ühest keskkonnast: https://pixabay.com/