gyk_292 - Bicentrikus négyszög

Kattintgass a "T" gombra!

A tétel megfordítása

Minden tétel bizonyítás után fel szokás vetni azt a kérdést, hogy igaz-e a tétel megfordítása, ami így szólna: Ha egy érintőnégyszög húrnégyszög, akkor a beírt köré oldalakkal való érintési pontjai által meghatározott négyszög átlói merőlegesek. Ha az olvasó visszafelé végig gondolja az előző bizonyítás lépéseit, akkor arra a megállapításra juthat, hogy a megfordítás is igaz.