Трапецийн талбайг олох арга.

Трапецийн талбайг олох.

Трапецийн талбайг олох.