Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Tärningsvariant

Herr F och herr P kastar tärning. Den som kommer först till tre vinster tar hem potten. Om spelet avbryts innan det är klart, hur ska då potten fördelas? Testa från olika utgångslägen för att se hur stor chans var och en av de två spelarna har.
Hur ska potten fördelas mellan de två spelarna om det står 1 - 0 vid avbrottet? Om det står 2 - 0? 2 - 1?