Angeluak eta hauen posizioa

Egilea:
Elena
Angelu motak posizioaren arabera
Helburua: angelu motak posizioaren arabera zeintzuk diren jakitea. Egitekoa: aztertu momentu batez agertzen diren angeluak. Kontuan izan aukera anitz daudela angeluen posizioa aldatzeko. Hori jakinik, pentsatu eta esan zeintzuk ezaugarri dituzten ondoz ondoko angeluek, auzokideak diren angeluek eta erpinez aurkakoak diren angeluek.