gnomonische projectie

Onderwerp:
Meetkunde, Bol
Het beeld van een punt op de cylinder wordt bepaald door een centrale projectie vanuit het middelpunt van de aardbol. Rechts zie je de breedtegraden afgebeeld op gelijke afstand van elkaar.
  • Welk deel van de aarde wordt afgebeeld?
  • Welke vervormingen verwacht je in de projectie als je projectie vergelijkt met equidistante breedtegraden?
Points on the globe are pictured on the cylinder by a central projection from the centre of the globe. On the right you can see equidistant latitudes.
  • Which part of the globe is pictured?
  • Which distortions do you expenct compared with the equidistant latitudes?