Θεώρημα του Θαλή

1.

Πειραματιστείτε με το παραπάνω εφαρμογίδιο. Σύρετε όσα πιο πολλά στοιχεία του σχήματος μπορείτε. Μπορείτε να καταλήξετε σε κάποιο γενικό συμπέρασμα σε σχέση με το τρίγωνο;

2.

Προσπαθήστε να αποδείξετε το παραπάνω συμπέρασμα.