Debuxa unha circunferencia de 5 cm de raio e un triángulo cuxos lados sexan: un secante á circunferencia, outro tanxente e outro exterior

Tema(s):
Tanxente

Debuxa unha circunferencia de 5 cm de raio e un triángulo cuxos lados sexan: un secante á circunferencia, outro tanxente e outro exterior