Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Fonksiyonlarda simetri dönüşümleri'in kopyası

Fonksiyonların matematiksel bağıntılarındaki y=f(x) ifadesinin aşağıdaki simetri dönüşümlerinden nasıl etkilendiğini inceleyebileceğiniz bir uygulama; * y=f(x) + a * y=f(x+b) * y=k f(x) * y=f(m x) Fonksiyon varsayılan olarak olarak verilmiştir. Farklı fonksiyonlar kullanarak her bir dönüşümün fonksiyonu temsil eden eğriye genel anlamda nasıl bir etkisi olduğunu açıklamaya çalışınız.