Η συνάρτηση f(x) = α + ρ ημ(ωx).

Η συνάρτηση f(x) = α + ρ ημ(ωx).