Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Doğrunun eğim y-kesimi formundaki denklemi

Aşağıdaki uygulama ile bir doğrunun eğim y-kesimi formundaki denklemini çeşitli örnekler yaparak inceleyebilirsiniz. A ve B noktalarını, koordinatlarını girerek veya grafik alanında farklı yerlere taşıyarak değiştiriniz. Bu noktalardan geçen doğrunun denklemini y=mx+c formunda yazmayı deneyiniz. m ve c için verilmiş olan girdi alanlarının içinde hesaplamalar yapabilirsiniz. Hesaplama sonuçlarınızın virgülden sonra iki ondalık haneye yuvarlanmış şekilde girilmesi gerekmektedir. Öncelikle uygulamayı bir kaç deneme yaparak inceleyiniz. Ardından aşağıdaki soruları cevaplamayı deneyiniz.

Soru-1

A(5,5) ve B(-5,-5) noktalarından geçen doğrunun eğimini ile A(-5,-5) ve B(5,5) noktalarından geçen doğrunun eğimi arasındaki ilişki nedir?

Soru-2

Bir doğrunun eğiminin pozitif olması için A ve B noktalarının birbirlerine göre konumları nasıl olmalıdır?

Soru-3

Bir doğrunun eğiminin negatif olması için A ve B noktalarının birbirlerine göre konumları nasıl olmalıdır?

Soru-4

Bir doğrunun eğiminin 0 olması için A ve B noktalarının birbirlerine göre konumları nasıl olmalıdır? Bu şekilde bir doğrunun y-kesimi için ne söylenebilir?

Soru-5

A ve B noktalarının düşey olarak üst üste olması yani bu noktaların ordinatlarının eşit olması durumunda d doğrusunun eğimi ve y-kesimi için ne söylenebilir?