Vektori

Tekijä:
Tom Gladh
Pituus, massa tai vaikkapa pinta-ala ovat suureita, joiden arvoa voidaan kuvata yhdellä reaaliluvulla. On kuitenkin olemassa paljon suureita, joiden ilmaisemiseen ei riitä vain yksi reaaliluku: sääennustuksissa tuulen nopeutta kuvatessa tarvitaan sekä sen voimakkuus että suunta. Tällaisia suureita kutsutaan vektorisuureiksi ja niitä voidaan kuvata esimerkiksi koordinaatistoon piirretyillä nuolilla, joilla on suunta ja pituus. Nuolen pituus kuvaa vektorin voimakkuutta. Jatko-opinnoissa vektorin käsitettä laajennetaan tästä, jolloin ei enää rajoituta kaksi- tai kolmiulotteisen koordinaatiston vektoreihin. Vektoreiden välillä vallitsee joukko laskusääntöjä, joita tällä kurssilla hyödynnetään. Vektorilla ei ole tiettyä paikkaa, mutta sitomalla vektorin alku- ja/tai loppupisteen koordinaatistoon päästään vektoreita hyödyntämään reaalimaailman sovellusten ratkaisemisessa.

Vektorien summa