Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Aplikace Hookeova zákona - ŽB průřez - pružný výpočet

Určete jaký podíl normálové síly bude přenášený betonem a jaký ocelovou výztuží, jestliže budeme předpokládat pružné chování. Určete normálvé napětí v betonu a ve výztuži.