A line perpendicular to a plane

Construct the traces of the plane passing through point M and perpendicular to a line m.
Přímka m je kolmá ke všem přímkám roviny, tedy i k jejím stopám. Pravý úhel mezi půdorysnou stopou a přímkou m se v půdoryse zachová, stejně jako pravý úhel mezi nárysnou stopou a přímkou m v náryse. Nejprve sestrojíme hlavní přímky roviny, poloha stopy bude určena stopníkem hlavní přímky.