Rovina kolmá k přímce

Bodem M veďte rovinu kolmou k přímce m. Rovinu určete stopami.
Přímka m je kolmá ke všem přímkám roviny, tedy i k jejím stopám. Pravý úhel mezi půdorysnou stopou a přímkou m se v půdoryse zachová, stejně jako pravý úhel mezi nárysnou stopou a přímkou m v náryse. Nejprve sestrojíme hlavní přímky roviny, poloha stopy bude určena stopníkem hlavní přímky.