Řezy - SPOJOVÁNÍ

Řez tělesa rovinou = průnik roviny s tělesem
Sestrojujeme průsečnice roviny se stěnami tělesa
Leží-li dva body v rovině, pak přímka jimi určená leží také v této rovině.
Pokud známe ve stěně tělesa dva body řezové roviny, můžeme je spojit a získáme tak jednu stranu řezu.