Toisen asteen yhtälö -- paraabeli

Tekijä:
petahuus
Aiheet:
Paraabeli
Siirrä liukukytkimiä a, b ja c. Tee havaintoja, miten vakioiden eri arvot vaikuttavat kuvaajaan. Miten voit soveltaa kuvaajasta saatavia tietoja toisen asteen yhtälön ratkaisemiseen?
Tee havaintoja nollakohtien lukumäärästä ja arvoista, kun diskriminantti saa positiivisia/negatiivisia arvoja tai arvon nolla.