Свойства на средната отсечка

[color=#c51414]Да се докаже, че средите на две срещулежащи страни в четириъгълник и средите на диагоналите му или лежат на една права, или са върхове а успоредник.[/color][b][/b]

Доказателство: