Animowany wzorek

Wzór na bazie parkietażu złożonego z kwadratów, trójkątów równobocznych i sześciokątów foremnych.

Information