Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Composició de dues forces paral·leles i de sentits oposats

Construcció de la resultant de dues forces paral·leles i de sentits oposats aplicades en els extrems d'una barra rígida d'una longitud donada. Pot modificar-se el mòdul de les components. La construcció mostra gràficament la resultant i calcula numèricament el seu mòdul i la posició del punt d'aplicació.