Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Derivada d'uns funció en un punt (interpretació gràfica)

Aneu activant un a un els diferents botons i punts lliscants per tal de reproduir la interpretació gràfica del concepte de derivada. Quan ja tingueu el botó "Recta i Triangle" activat, aneu disminuint el valor de l'increment h i observeu el comportament de la recta.