Matrix 1 - Getallenleer - 40 a

Vergelijkingen van de vorm ax + b = c oplossen