Triangles 1r d'ESO

Autor:
mbalag27

Construeix un triangle equilàter sabent un costat

construeix un triangle isòsceles sabent dos costats

Construeix un triangle escalè sabent la mesura dels 3 costats