X(41) X(6)-Ceva conjugate of X(31)

Onderwerp:
Coördinaten

X(6) Ceva conjugate of X(31)

X(31) is the 2nd power point of the triangle ABC. A power point is a point whose coordinates are defined by a power function. For the 2nd power point the trilinear coordinates are a² : b² : c². P, triangle center X(41) is the X(6) Ceva conjugate of X(31). This means that P, the X(6)-Ceva conjugate of X(31) is given by the perspector of the Cevian triangle of X(6) and the anticevian triangle of X(31). The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

X(6) Ceva toegevoegde van X(31)

X(31) is het tweedemachtspunt van de driehoek ABC. Een machtspunt is een punt waarvan de coördintaten bepaald worden door een machtsfunctie. Voor het tweedemachtspunt worden de trilineaire coördinaten a² : b² : c². P, driehoekscentrum X(41) is de X(6) Ceva toegevoegde van X(31). Dit betekent dat P, de X(6)-Ceva toegevoegde X(31) het perspectiefcentrum is va de Ceva driehoek van X(6) en de anticeva driehoek van X(31). De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.