גילוי משפט פיתגורס ומשפט הקוסינוסים

יישום דינאמי בעריכת פרופ' יהודה שוורץ. לפניכם משולש כלשהו, על צלעותיו בנויים ריבועים. מצאו קשרים שונים בין שטחי הריבועים הללו וקבעו באילו תנאים הם מתקיימים.