Gra Wektory - Game Vectors

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Wektory
Jesteś kapitanem czerwonej łodzi podwodnej. Twoja torpeda ma trafić w niebieską łódź podwodną. Musisz podać wektor strzału i nacisnąć przycisk Strzał / Shot. Naciśnięcie przycisku Nowy / New powoduje wygenerowanie nowego zadania. Poniżej możesz zobaczyć swoje wyniki. You are the captain of the red submarine. Your torpedo has hit the blue submarine. You must specify a vector of the shot and press the button Strzał / Shot. Press the button Nowy /New to generate a new task. Below you can see your results.