זווית היקפית הנשענת על קוטר

לפניכם שני חלונות בהם תחקרו: 1. נתון מעגל בעל קוטר קבוע. מה גודל הזווית ההיקפית הנשענת עליו? 2. נתון משולש ישר זווית בעל יתר קבוע. היכן מונחים קודקודי הזוויות הישרות של משולשים אלה?
חלון 1: א. הזיזו את הנקודה A שעל היקף המעגל. מה תוכלו לומר על המשולשים שנוצרו? ב. שערו מדוע הזווית ההיקפית הנשענת על קוטר תמיד ישרה. ג. סמנו את הרמז להוכחה. מה תוכלו לומר על המשולשים שהתקבלו? ד. נסחו מסקנתכם. חלון 2: א. הזיזו את הנקודה E כך שתקבלו משולשים ישרי זווית שונים. עקבו אחר המסלול של הנקודה E. ב. שקפו את המשולש ביחס לנקודה M, אמצע היתר. מה קיבלתם? הזיזו שוב את הנקודה E ושערו מהו המסלול של הנקודה E. ג. הפעילו עקבות והסבירו. ד. נסחו מסקנותכם. המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra‏