Kolmion pinta-ala ja sen suhde muihin aloihin

Kolmioiden ja neliöiden alojen suhde

Information: Kolmion pinta-ala ja sen suhde muihin aloihin