Vsiljeno nihanje - resonančni krivulji za odmike in moč

Avtor:
Barbara
Ko nihalu, ki ima lastno frekvenco υ0, vsiljujemo nihanje s krožilno frekvenco ω in amplitudo s0, niha z amplitudo s. Z drsnikoma lahko spreminjamo lastno krožilno frekvenco ω0 in koeficient dušenja .
Rdeča krivulja kaže, kako se amplituda nihanja s spreminja v odvisnosti od krožilne frekvence vsiljevanja ω. Modra krivulja kaže, kolikšna je povprečna moč, s katero vsiljujemo nihanje. Moč P0 je moč, s katero vsiljujemo nihanje z enako amplitudo vsiljevanja pri lastni krožilni frekvenci ω0.
Barbara Rovšek, november 2009