Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Monotoniczność funkcji liniowej

Na podstawie wykresu określ, czy dana funkcja liniowa jest rosnąca malejąca czy stała. Pokoloruj wykresy funkcji rosnących na czerwono, malejących na niebiesko, a stałych na zielono. Kliknij kolorowy przycisk, a potem kliknij wykres funkcji.
Losuj - nowe zadanie Sprawdź - poprawność rozwiązania