Druhý Keplerův zákon

Autor:
mvond
Téma:
Elipsa
Plochy opsané průvodičem planety za jednotku času jsou stejné. Důsledek: planeta se pohybuje rychleji, je-li blíže Slunci. Jiné znění: plošná rychlost planety je konstantní. Můžete měnit excentricitu a zlomek oběžné doby, pro který jsou znázorněny vyšrafované plochy. V modelu je fiktivní planeta s délkou hlavní poloosy její dráhy 10 AU a tedy oběžnou dobou 31,62 roků.
Nastavte excentricitu (výstřednost) na hodnotu 5. Potom bude vzdálenost Slunce planeta v perihéliu 5 AU a v aféliu 15 AU. Zjistěte poměr okamžitých rychlostí v těchto bodech. Totéž proveďte pro excentricitu 6 (vzdálenosti 4 AU a 16 AU). Abyste mohli přečíst hodnoty, zastavte applet a pohybujte bodem na horním posuvníku.