Wąż liczbowy / Numerical snake

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Liczby
Kliknij w koła, w których znajdują się wielokrotności podanej liczby. Click on the circle in which there are multiples of the given number.
Przycisk Nowy - losowanie nowego zadania. Przycisk Sprawdź wyświetla, informację o poprawności rozwiązania. Ponowne kliknięcie w pokolorowane koło zmienia jego kolor na biały. The button New - draw a new task. The button Check the display, information about the correct solution. Re-click on the colored circle changes its color to white.