מרחק שווה מנקודה וישר

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תשרטטו את אוסף הנקודות שמרחקן מהנקודה שווה למרחקן מהישר
גררו את הנקודה לשינוי המרחק השווה של הנקודות ו מהישר ומהנקודה הקישו על הסמל פרבולה, על הנקודה והישר ובדקו אם הפרבולה ששורטטה מונחת על הפרבולה האדומה עברו לפעילות מרחק שווה מנקודה וישר אלגברי