Mediatrius i circumcentre

La mediatriu d'un costat d'un triangle és la recta perpendicular que passa pel seu punt mig. a. Dibuixeu les tres mediatrius del triangle. Les mediatrius es tallen en un punt anomenat circumcentre. b. Marqueu el punt intersecció de les mediatrius. Agafant com a centre el circumcentre es pot dibuixar la circumferència circumscrita que passa pels tres vèrtexs del triangle. c. Dibuixeu la circumferència circumscrita. Canvieu la forma del triangle i contesteu: Les mediatrius sempre passen pel vèrtex oposat? El circumcentre sempre és interior al triangle?