Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Addition av vektorer

Hur adderas två vektorer. Här adderas vektorn u(blå) och v (röd) och bildar en vektor w (svart) w =u + v