Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Hjælp til modul 4 temaopgaven (opg. 2.1 punkt 1)

Hjælp til opgave 2.1 (punkt 1)

Opgaven er at argumentere for at det for ethvert tal t gælder at: sin(t + n·2Pi) = sin(t), hvor n er et helt tal. I nedenstående animation kan du variere vinklen t (målt i radianer) Så kan du se retningspunktet, P, for t på enhedscirklen samtidig med at du kan følge grafen for sin(t). Brug animationen til at se hvad der sker, når vinkel t bliver 2Pi større (svarende til én omgang i enhedscirklen) Se evt hjælpevideoen nedenfor.

Hjælp til animationen