Extrém funkce

Je dán obdélník ABCD, bod E na straně AB a bod F v polovině strany BC. Určete vzdálenost bodu E od bodu A tak, aby součet |DE|+|EF| byl minimální.