חומרי עזר להוראת חשבון אינטגרלי בתיכון

Author:
Igal.Sapir
הספר הזה עדיין בבניה. הוא מכיל עזרים שיצרתי ואני משתמש בהם להוראת החשבון האינטגרלי בתיכון. הוא מתחיל משלב ההוכחה של המשפט היסודי של החשבון האינטגרלי, כלומר שהאינטגרל המסוים של פונקציה חיובית שווה לשטח הכלוא בינה לבין ציר האיקס, ועד לנפח גוף סיבוב.
חומרי עזר להוראת חשבון אינטגרלי בתיכון