Mongeovo promítání - kužel I

V MP zobrazte rotační kužel s podstavou k(S;r); S = [6,5,0], r = 5 cm, ležící v půdorysně a s výškou v = 5 cm.

Information: Mongeovo promítání - kužel I