Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

De parameters van veeltermfuncties

Terug naar school...

Voer volgende taken uit in het onderstaande applet: Taak 1 Verander de waarde van parameter a door het punt op het lijnstuk te verslepen. 
  • Hoe beïnvloedt hij de grafiek van de functie?
  • Wat gebeurt er met de grafiek wanneer de waarde van de parameter (a) groter dan 1,is? (b) tussen 0 en 1 is? (c) negatief is?
  • Noteer je bevindingen.
Taak 2 Verander de waarde van parameter b. Hoe beïnvloedt hij de grafiek van de functie? Taak 3 Creëer een schuifknop voor een nieuwe parameter c definieer herdefinieer de functie f als f(x) = a * x^2 + b x + c. Verander daarna de waarden van de parameters b en c en kijk hoe ze de grafiek van de functie beïnvloeden.