Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Uitdaging: Veeltermfuncties verkennen

Opgaven

  1. Creëer een interactief applet waarin de leerlingen via schuifknoppen de kenmerken van een derdegraadsfunctie f(x) = a x^3 + b x^2 + c x + d  kunnen onderzoeken. Tip: Toon ook karakteristieke punten als nulwaarden, relatieve etrema en buigpunten.
  2. Noteer de instructies voor de leerlingen die hen door hun onderzoek kunnen leiden.

Ga de uitdaging aan...