Medelvärdessatsen

Illustration av medelvärdessatsen.[br][br]Den geometriska tolkningen är att i intervall där funktionen är deriverbar så kommer tangentens lutning någonstans att vara lika stor som medellutningen.[br][br]Du kan flytta på a, b och "xi" genom att "dra" i dem.
Observera att satsen inte behöver vara sann om intervallet [a,b] placeras så [br]det innehåller punkten x=6 där derivatan inte existerar.

Information: Medelvärdessatsen