Anamorfosi d'una esfera amb meridians

Tema/es:
Geometria, Esfera
Anamorfosi d'una esfera amb meridians en què la posició ve determinada pel punt A, vista de planta del centre, l'altura del centre per , el radi per i l'altura de l'ull de l'observador per a, essent la planta d'aquest el punt . El vector és normal al pla del meridià.
Varieu els valors dels punts lliscants i la posició de l'esfera, i interpreteu la variació de la visualització