minimumoppervlakte

minimum

De grafiek van f bevestigt het berekende extremum en illustreert dat het inderdaad een minimum is.
  • Wijzig de waarde van h en controleer of die een invloed heeft op het extremum.
  • Wijzig de waarde van r en controleer of de de gevonden waarde nog overeenkomt.
Image
De oppervlakte van de cel wordt minimaal wanneer x = . r. Met deze berekenen we
  • de lengten van de diagonalen d en D
  • de hoeken in de drie afsluitende ruiten
  • de hoek die de ruiten maken met het horizontale bovenvlak