operacije_sa_sinusoidama

Zbrajanje i mnozenje sinusoida