Задаци

Autor:
Jelena

Задатак 1.

Површина квадрата је 49 цм2. Колики би били површина и обим квадрата када би његова страница била дупло дужа?

Задатак 2.

Ако се квадрату чија је страница 80 дм, две наспрамне странице продуже за 10 дм, добија се правоугаоник. Израчунај његову површину.

Фигура

Фигура
3. Израчунај површину фигуре са слике.

Задатак 4.

Димензије квадра су а=14цм, b=9цм и с=5цм. Ако се а повећа за 5цм, b смањи за 2цм и с повећа за 1цм, за колико ће се променити збир ивица тог квадра?