Circunferencia goniométrica

Construción que debe servir para entender visualmente a obtención das razóns trigonométricas dos ángulos comprendidos estre 0º e 360º. Así mesmo, ten a finalidade de analizar relacións entre ángulos diversos con ángulos do primeiro cuadrante e de comprabar xeométricamente a veracidade desas relacións.
Comprobar co movemento do esvarador do ángulo que o seu seno e o seu coseno, pódense asociar con certos segmentos nunha circunferencia de radio 1, realizando a comprobación en, polo menos tres casos. Sinalar e razoar a resposta á pregunta: con que se asocian coordenadas do punto coloreado en verde? Demostrar mediante un enunciado xeométrico que parta da figura, das conclusións que se saquen cando se move o ángulo, e das fórmulas que van aparecendo, que ditas fórmulas son certas. Utilizar o esvarador azul (só no caso de ángulos menores de 90º), para estudiar o que sucede con ángulos complementarios fixándose nas coordenadas dos puntos correspondentes e nos triángulos relacionados.