Mellis på skolgården - övning på koordinatsystem

Författare/skapare:
Lisa Österling
Den här övningen handlar om koordinatsystem. Arbeta gärna i par med att svara på frågorna.
Sant eller falskt? 1. Doris har 10 meter till mackorna. 2. Görel har 35 meter till frukten. 3. Charles har lika långt till frukten och mackorna. 4. Mellan frukten och mackorna är det 20 meter. Diskussionsfrågor 1. Kan punkten A vara Doris? Hur vet du det? 2. Kan punkten B vara Frans? Hur vet du det? Du kan använda avståndsverktyget om du vill. 3. Var hamnar Eira i koordinatsystemet? Hur vet du det? Lägg in en punkt E genom att välja punkt och klicka på rätt ställe. Högerklicka på din nya punkt, välj ”Ge nytt namn” och kalla den E. 4. Var hamnar mackorna och frukten i koordinatsystemet? Lägg in dem på samma sätt som i 3. 5. Görel promenerar rakt till frukten. Välj pilen och drag i Görel. Hennes promenad visas både på skolgården och i koordinatsystemet. Förklara varför den ser ut som den gör i koordinatsystemet. 6. Gissa nu, hur kommer Görels promenad att se ut i koordinatsystemet om hon fortsätter mot frukten? Rita en skiss av koordinatsystemet. 7. Jämför med en kamrat, har ni tänkt lika? Skriv ner er förklaring till varför promenaden ser ut som den gör. 8. Görel fortsätter nu till frukten. Fortsätt skissa promenaden i koordinatsystemet. Berätta hur du tänker. 9. Välj en punkt på skolgården som Görel ska gå till. Låt din kamrat gissa hur promenaden som kommer att visas i koordinatsystemet kommer att se ut. Förklara för varandra hur ni tänkt, och kontrollera i GeoGebra. Beskriv promenaden med ord. 10. Det verkar som om Görel är jagad av ett bi, för hon springer omkring överallt på skolgården. Kan ni få henne att gå överallt i koordinatsystemet också? Förklara!